ข้อความบนแผงควบคุม

ข้อความบนแผงควบคุม


ข้อความส่วนใหญ่ที่ปรากฏบนแผงควบคุมมักช่วยแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักกับขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปข้อความบนแผงควบคุมเป็นตัวระบุสถานะของการทำงานปัจจุบัน และรวมจำนวนหน้าไว้ที่บรรทัดที่สองของหน้าจอด้วย หากเหมาะสมเมื่ออุปกรณ์รับข้อมูลการพิมพ์ ข้อความที่แผงควบคุมจะแสดงสถานะนี้นอกจากนั้น ข้อความการแจ้งข้อมูล ข้อความเตือน และข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง ยังเป็นตัวระบุสถานการณ์ที่อาจต้องการให้ผู้ใช้กระทำการบางอย่าง

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet 2605 ข้อความบนแผงควบคุม