บทนำ

บทนำ


เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับดังนี้

ข้อกำหนดของ FCC
แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม
การบริการและการสนับสนุน
ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้เลเซอร์
ข้อกำหนด DOC ของแคนาดา
แถลงการณ์ EMI จากเกาหลี
ประกาศ VCCI (ญี่ปุ่น)
แถลงการณ์เลเซอร์ของฟินแลนด์

HP Color Laserjet 2605 บทนำ