ภาคผนวก A ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ


รายการอุปกรณ์เสริมที่แสดงไว้ในส่วนนี้ คือ รายการที่มีล่าสุดในขณะที่พิมพ์คู่มือเล่มนี้ ข้อมูลการสั่งซื้อและอุปกรณ์เสริมที่มีอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดการใช้งานเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อล่าสุด โปรดเยี่ยมชม http://www.hp.com

HP Color Laserjet 2605 ภาคผนวก A ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและการสั่งซื้อ