כיול המדפסת

כיול המדפסת


כיולים מתבצעים בפרקי זמן קבועים‏. לקבלת איכות הדפסה מיטבית‏, ניתן לבצע כיול מלוח הבקרה‏. לקבלת מידע נוסף אודות כיול המדפסת‏, ראה כיול המדפסת‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent כיול המדפסת
HP Color Laserjet 2605 כיול המדפסת