הצהרת תאימות

הצהרת תאימות


הצהרת תאימות
בהתאם ל‑ISO/IEC Guide 22 ו‑EN 45014
שם היצרן: חברת Hewlett-Packard
כתובת היצרן: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho ‎83714-‎1021, USA
מצהירה כי המוצר
שם המוצר: סדרת HP Color LaserJet 2605‏
מספר דגם לתקינה3): BOISB-‎0409–02
כולל: Q6459A‏ -מגש הזנה אופציונלי ל‑250 גיליונות
אפשרויות מוצר: הכל
מחסניות טונר: Q6000A‏, Q6001A‏, Q6002A‏, Q6003A
תואם את דרישות מפרט המוצר הבאות:
בטיחות: IEC ‎60950-‎1:2001 / EN‎60950-‎1:2001 +A11
IEC ‎60825-‎1:1993 +A1 +A2/
EN ‎60825-‎1:1994 +A1 +A2‏ (מוצר מסיווג Class 1 Laser/LED‏)
GB‎4943-‎2001
תאימות אלקטרומגנטית (EMC): ‎CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 + A1 + A2 —1 Class B1)‎
EN ‎61000-‎3-‎2:2000
EN ‎61000-‎3-‎3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR‏, Part 15 Class B2) / ICES-‎003‏, Issue 4
GB‎9254-‎1998‏, GB17625‎.‎1-‎2003
מידע נוסף:
המוצר עומד בדרישות הנחיית EMC מס’ ‎89/336/EEC‎‏ ובדרישות ההנחיה לעניין מתח נמוך מס’ ‎73/23/EEC‏, ונושא סימוני CE בהתאם‏.
1) המוצר נבדק בהגדרות תצורה אופיינית עם מערכות מחשבים אישיים של ‪Hewlett-Packard‬‏.
2) התקן זה עומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות ה‑FCC‏. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: ‎‏(1)‏‎ המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה‏, ו-‏(2)‏ המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט‏, כולל הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה‏.
3) למטרות תקינה‏, למוצר זה מוקצה מספר דגם תקינה‏. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או המקט”ים‏.
Boise, Idaho , USA

22 בדצמבר‏, 2005
עבור נושאי תקינה בלבד:
ליצירת קשר באוסטרליה: ‪Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria, 3130, Australia.‬
ליצירת קשר באירופה: משרד המכירות והשירות המקומי של ‪Hewlett-Packard‬ או ‪Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany‬ (פקס: ‪+49-7031-14-3143‬)
ליצירת קשר בארה”ב: ‪Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho, 83707-0015, USA‬ (טלפון: ‪208-396-6000‬)


HP Color Laserjet 2605 hpinvent הצהרת תאימות
HP Color Laserjet 2605 הצהרת תאימות