מפרטי המדפסת

מפרטי המדפסתמפרט פיזי
מוצר גובה עומק רוחב משקל
מדפסת HP Color LaserJet 2605‏ עם מוצרים מתכלים 370 מ”מ 412‏ מ”מ 407‏ מ”מ 18‎.55‏ ק”ג
מדפסת HP Color LaserJet 2605dn‏ עם מוצרים מתכלים 395‏ מ”מ 412‏ מ”מ 407‏ מ”מ 19‎.87 ק”ג
מדפסת HP Color LaserJet 2605dtn‏ עם מוצרים מתכלים ומגש 3 492‏ מ”מ 412‏ מ”מ 407‏ מ”מ 23‎.63 ק”ג
מפרט חומרים מתכלים
אורך חיים של מחסנית הדפסה (מבוסס על כיסוי של כ‑‎5%)
שחור: 2‎,500 עמודים
צהוב‏, ציאן ומגנטה: 2‎,000 עמודים כל אחד


מפרטי חשמל
פריט דגמי 110 וולט דגמי 220 וולט
דרישות מתח1 ‎115-‎127 וולט ‏‪(‎+/-‪10%‬)‬‎
‪50/60‬ הרץ (‎+/-‎ 2 הרץ)
‎220-‎240 וולט ‏‪(‎+/-‪10%‬)‬‎
‪50/60‬ הרץ (‎+/-‎ 2 הרץ)
זרם מוערך 3‎.6 אמפר 2‎.5 אמפר
צריכת חשמל (ממוצעת‏, בוואט)    
בעת הדפסה (צבע)2 234 וואט (ממוצע) 234 וואט (ממוצע)
בעת הדפסה (שחור לבן)2 251 וואט (ממוצע) 251 וואט (ממוצע)
בעת המתנה 15 וואט (ממוצע) 15 וואט (ממוצע)
מצב כבוי 0 וואט (ממוצע) 0 וואט (ממוצע)
פלט חום3
מוכן להדפסה
55 BTU/שעה 55 BTU/שעה

1 הערכים נתונים לשינוי‏, ראה http://www.hp.com/support/clj2605 לקבלת מידע עדכני‏.

2 המתח המדווח הוא בהתאם לערכים הגבוהים ביותר שנמדדו עבור הדפסה בצבע ובשחור‑לבן בעת שימוש בערכי מתח חשמלי סטנדרטיים‏.

3 בזבוז חום מרבי עבור כל הדגמים במצב מוכן = 55‏ BTU‏/שעה

אזהרה!

דרישות צריכת החשמל משתנות בהתאם למדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת‏. אין להמיר מתחי הפעלה‏. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת ולבטל את תוקף האחריות‏.


מפרט תנאי הסביבה:
מומלץ1 תפעול1 אחסון1
(מדפסת ומחסנית הדפסה)
טמפרטורה
20° עד 27°C 15° עד 32‎.5°C -20° עד 40°C
לחות יחסית ‪20%‬ עד ‪70%‬ ‪10%‬ עד ‪80%‬ ‪95%‬ או פחות

1 הערכים נתונים לשינוי‏. לקבלת מידע עדכני‏, ראה http://www.hp.com/support/clj2605‏.

פליטות אקוסטיות1
רמת עוצמת הקול מוצהרת לפי ISO 92961
הדפסה (12 עמודים לדקה)2
מוכן
‪LWAd = 6‎.0 Bels ‎(A)‎ [60 dB (A)]‬
בלתי נשמע
רמת לחץ קול (SPL‏) – עמדת משקיף מהצד מוצהרת לפי ISO 92961
הדפסה (12 עמודים לדקה)2
מוכן
‪LpAm = 47 dB(A)‬
בלתי נשמע

1 הערכים נתונים לשינוי‏. לקבלת מידע עדכני‏, ראה http://www.hp.com/support/clj2605‏.

2 מהירות המדפסות מסדרת HP Color LaserJet 2605‏ היא 10 עמודים לדקה עבור צבע ו-‏12 עמודים לדקה עבור שחור‑לבן‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent מפרטי המדפסת
HP Color Laserjet 2605 מפרטי המדפסת