נספח ג מפרטים

מפרטים


חלק זה מכיל מידע אודות מפרטי המדפסת‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent נספח ג מפרטים
HP Color Laserjet 2605 נספח ג מפרטים