טופס פרטי שירות

טופס פרטי שירות


מי מחזיר את הציוד? תאריך:
איש הקשר: טלפון:
איש קשר חלופי: טלפון:
כתובת להחזרת המשלוח:
 
 
הוראות משלוח מיוחדות:
מה אתה שולח?
שם הדגם: מספר הדגם: מספר סידורי:
נא לצרף כל תדפיס רלוונטי‏. אל תשלח אביזרים (מדריכים‏, פריטי ניקוי וכן הלאה) שאינם דרושים לביצוע התיקון‏.
האם הוצאת את מחסניות ההדפסה?
עליך להוציא את המחסניות לפני משלוח המדפסת‏, אלא אם קיימת בעיה מכנית המונעת ממך לעשות זאת‏.
[ ] כן‏. [ ] לא‏, איני יכול להסיר אותן‏.
מהו התיקון הנדרש? (צרף גיליון נפרד אם צריך‏.)
1‏. תאר את תנאי התקלה‏. (מהי התקלה? מה עשית בעת שאירעה התקלה? איזו תוכנת מחשב פעלה בעת שאירעה התקלה? האם התקלה חוזרת על עצמה?)
 
2‏. אם התקלה מתרחשת לסירוגין‏, כמה זמן עובר בין תקלה לתקלה?
3‏. אם היחידה הייתה מחוברת לאחד מהפריטים הבאים‏, רשום את היצרן שלו ואת מספר הדגם שלו‏.
מחשב אישי: מודם: רשת:
4‏. הערות נוספות:
 
כיצד אתה מתכוון לשלם עבור התיקון?
[ ] במסגרת האחריות תאריך רכישה/קבלה:
(צרף הוכחת קנייה או מסמך קבלה שמכילים את תאריך הקבלה המקורי)‏.
[ ] מספר חוזה תחזוקה:
[ ] מספר הזמנת רכש:
חובה לצרף מספר הזמנת רכש ו/או חתימת מורשה לכל בקשת שירות‏, פרט לשירות במסגרת חוזה או לשירות במסגרת האחריות‏. אם מחירי התיקון הסטנדרטיים אינם חלים‏, נדרש סכום מזערי של הזמנת רכש‏. ניתן לברר את מחירי התיקון הרגילים במרכז תיקונים מוסמך של HP‏.
חתימת המורשה: טלפון:
כתובת לחיוב:
 
 
הוראות חיוב מיוחדות:


HP Color Laserjet 2605 hpinvent טופס פרטי שירות
HP Color Laserjet 2605 טופס פרטי שירות