כדי לארוז את המדפסת מחדש

כדי לארוז את המדפסת מחדש


זהירות

חשוב מאוד להסיר את מחסניות ההדפסה לפני משלוח המדפסת‏. מחסניות הדפסה שנשארות במדפסת במהלך ההובלה עלולות לדלוף ולכסות לחלוטין בטונר את מנוע המדפסת וחלקים אחרים שלה‏.

כדי לא לפגוע במחסנית ההדפסה‏, הימנע מלגעת בגלגלת‏, ואחסן את המחסנית באריזתה המקורית‏, או בכל אופן אחר המבטיח שהיא לא תיחשף לאור‏.

1. הוצא את כל ארבע מחסניות ההדפסה‏.
2. אם הוספת את מגש 3 האופציונלי‏, פרק אותו ושמור עליו‏.
3. הוצא את כבל החשמל ואת כבל הממשק‏, ושמור עליהם‏.
4. אם ברשותך שרת ההדפסה החיצוני האופציונלי HP Jetdirect‏‏, הסר ושמור גם אותו‏.
5. אם ניתן‏, צרף לאריזה דוגמאות הדפסה ו-‏50 עד 100 גיליונות של נייר או של חומרי הדפסה אחרים שלא הודפסו כראוי‏.
6. השתמש בקופסה ובחומרי האריזה המקוריים ששימשו למשלוח‏, אם הדבר אפשרי‏. אם כבר השלכת את חומרי האריזה של המדפסת‏, פנה לשירות דיוור מקומי לקבלת מידע אודות אריזה מחדש של המדפסת‏. חברת HP ממליצה לבטח את הציוד המיועד להובלה‏.
7. צרף עותק מלא של טופס פרטי שירות‏.
8. בארה”ב‏, התקשר לשירות הלקוחות של HP כדי לבקש חומרי אריזה חדשים‏. במקומות אחרים‏, השתמש באריזת המדפסת המקורית‏, אם אפשר‏. חברת ‪Hewlett-Packard‬ ממליצה לבטח את הציוד המיועד להובלה‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent כדי לארוז את המדפסת מחדש
HP Color Laserjet 2605 כדי לארוז את המדפסת מחדש