אריזת המדפסת מחדש

אריזת המדפסת מחדש


אם עליך להעביר או לשלוח את המדפסת למקום אחר‏, בצע את ההליך הבא כדי לארוז מחדש את המדפסת‏.

זהירות

הלקוח יישא באחריות לכל נזק בעת המשלוח שייגרם כתוצאה מאריזה לא נאותה‏. כדי להבטיח הגנה הולמת במהלך המשלוח‏, יש לארוז מחדש כראוי את המדפסת באמצעות הריפודים המקוריים‏.

חלק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:


HP Color Laserjet 2605 hpinvent אריזת המדפסת מחדש
HP Color Laserjet 2605 אריזת המדפסת מחדש