נספח א מידע על אביזרים והזמנות

מידע על אביזרים והזמנות


רשימות האביזרים בסעיף זה היו נכונות לזמן הדפסת מדריך זה‏. מידע על הזמנות והזמינות של אביזרים עשויים להשתנות במהלך חיי במדפסת‏. לקבלת מידע ההזמנות העדכני ביותר‏, בקר בכתובת http://www.hp.com‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent נספח א מידע על אביזרים והזמנות
HP Color Laserjet 2605 נספח א מידע על אביזרים והזמנות