Malzeme güvenliği veri sayfası

Malzeme güvenliği veri sayfası


Toner gibi kimyasal maddeler içeren sarf malzemeleri ile ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS) http://www.hp.com/go/msds veya http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety adresindeki HP web sitesine başvurularak elde edilebilir.

Uzatılmış garanti

HP SupportPack; HP donanım ürününü ve HP tarafından sağlanan tüm dahili bileşenleri kapsar. Donanım bakımı, HP ürünün satın alınmasından sonraki üç yıllık süreyi kapsar. Müşteri, HP ürününü satın aldıktan sonraki 90 gün içinde HP SupportPack’i satın almalıdır. Daha fazla bilgi için HP Müşteri Hizmetleri Servisi ve HP Müşteri Desteği Grubu’na başvurun. Bkz. HP Müşteri Desteği.

Yedek parça ve sarf malzemesi tedariki

Bu ürünün yedek parçaları ve tüketim öğeleri, üretimleri durdurulduktan sonra en az beş yıl süreyle piyasada bulunacaktır.

Daha fazla bilgi için

Çevre ile ilgili bu konular hakkında bilgi edinmek için:

Bu ürün ve pek çok HP ürünü ile ilgili çevre özellikleri sayfası
HP’nin çevreye verdiği önem
HP’nin çevre yönetim sistemi
Kullanım ömrü sona eren ürünler için HP’nin iade ve geri dönüşüm programı
MSDS

Bkz. http://www.hp.com/go/environment veya http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP Color Laserjet 2605 Malzeme güvenliği veri sayfası