Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi


HP ÜRÜNÜ SINIRLI GARANTİ SÜRESİ
HP Color LaserJet 2605 series 1 yıl, Sınırlı Garanti

HP, siz son kullanıcı olan müşteriye, HP donanımlarında ve aksesuarlarında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı takdirde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünleri, kendi seçimine göre onaracak veya değiştirecektir. Kusurlu ürün yerine verilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniye eşdeğer olacaktır.

HP, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca, HP yazılımının, doğru yüklenip kullanıldığı takdirde, malzeme ve işçilik kusurlarından kaynaklanan program yönergelerini yürütememe sorunu yaratmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı takdirde, bu tür kusurlar nedeniyle program yönergelerini yürütmeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağı veya hatasız olduğu garantisini vermez. HP’nin makul bir süre boyunca ürünü garanti edildiği şekilde onarması ve değiştirmesi mümkün olmazsa, ürünü iade etmek şartıyla satın alma bedelini geri alma hakkınız doğar.

HP ürünleri performans bakımından yeniye eşdeğer durumda yeniden üretilmiş veya önemsiz miktarda kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) yazılımın, arabirim parçalarının veya sarf malzemelerinin HP tarafından tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan yerde kullanılması veya uygun olmayan bakım.

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER VERİLEN YEGÂNE GARANTİLERDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ, AÇIK VEYA ZIMNİ BAŞKA BİR GARANTİ YA DA ŞART GEÇERLİ DEĞİLDİR VE HP SATILABİLİRLİK, MEMNUNİYET SAĞLAYAN KALİTE VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİ VE ŞARTI ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülkelerde/bölgelerde, eyaletlerde veya vilayetlerde zımni garanti süresi sınırlamaları kabul edilmez; bu durumda yukarıdaki sınırlama ve muafiyet sizi kapsamayabilir. Bu garanti size özel yasal haklar verir ve ülke/bölge, eyalet veya vilayetlere göre değişen başka haklarınız olabilir. HP’nin sınırlı garantisi, HP’nin bu ürüne destek verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülke/bölge ve alanlarda geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir. HP, ürün üzerinde, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle, sınırları içinde çalıştırılması hiçbir zaman düşünülmemiş ülkelerde/bölgelerde çalıştırılması için biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİDEKİ ÇÖZÜMLER SİZİN İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, NE HP, NE DE TEDARİKÇİLERİ, VERİ KAYBINDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkelerde/bölgelerde, eyaletlerde veya vilayetlerde arızi veya neden olunan hasarların muafiyeti ya da sınırlanması kabul edilmez; bu durumda yukarıdaki sınırlama ve muafiyet sizi kapsamayabilir.

BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU ÜRÜNÜN SİZE SATIŞIYLA İLGİLİ ZORUNLU RESMİ HAKLARINIZA EKTİR VE BUNLARI DIŞLAMAZ, KISITLAMAZ, DEĞİŞTİRMEZ.

HP Color Laserjet 2605 Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi