Yazıcının kontrol panelini kullanma

Yazıcının kontrol panelini kullanma


HP Color LaserJet 2605 series bir IP adresini BOOTP veya DHCP kullanarak otomatik olarak ayarlayabilmenize olanak verir. Daha fazla bilgi için bkz. Varsayılan IP adresi yapılandırması (AutoIP).

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP Color Laserjet 2605 Yazıcının kontrol panelini kullanma