IP adresi yapısı ve sınıfı

IP adresi yapısı ve sınıfı


Bir IP adresi 32 bit bilgiden oluşur ve her biri 1 bayt içeren 4 kısma veya toplam 4 bayta ayrılmıştır:

xxx.xxx.xxx.xxx

Yönlendirmenin daha etkili olmasını sağlamak amacıyla ağlar üç sınıfa ayrılmış olduklarından, sadece IP adresinin ilk baytını belirleyerek yönlendirmeye başlanabilir. InterNIC’in atadığı üç IP adresi A, B ve C sınıflarıdır. Ağ sınıfı, aşağıda gösterildiği gibi, her bir IP adresi bölümünün neyi belirttiğini tanımlar:


IP adresi sınıfı formatı
Sınıf İlk Adres Baytı xxx. İkinci Adres Baytı xxx. Üçüncü Adres Baytı xxx. Dördüncü Adres Baytı xxx
A Ağ. Ana Bilgisayar. Ana Bilgisayar. Ana Bilgisayar.
B Ağ. Ağ. Ana Bilgisayar. Ana Bilgisayar.
C Ağ. Ağ. Ağ. Ana Bilgisayar.

IP adresi yapısı ve sınıfı bölümünde gösterildiği gibi, ağ sınıfları ön bit tanımlayıcı, adres aralığı, kullanılabilir türlerin sayısı ve her sınıfın izin verdiği maksimum ana bilgisayar sayısı açısından farklıdır.


Ağ sınıfı özellikleri
Sınıf Ağ Sınıfı Özellikleri Adres Aralığı Sınıftaki Maksimum Ağ Sayısı Ağdaki Maksimum Ana Bilgisayar Sayısı
A 0 0.0.0.0 – 127.255.255.255. 126. 16 Milyonun üzerinde.
B 10. 128.0.0.0 – 191.255.255.255. 16,382. 65,534.
C 110. 192.0.0.0 – 223.255.255.255. 2 Milyonun üzerinde. 254.
HP Color Laserjet 2605 IP adresi yapısı ve sınıfı