Ağ geçitleri

Ağ geçitleri


Ağ geçitleri (yönlendiriciler) ağları birbirine bağlamakta kullanılır. Ağ geçitleri farklı protokoller, veri formatlama özellikleri, dil ve mimari kullanan sistemler arasında çevirmen işlevini yerine getirir. Ağ geçitleri veri paketlerini yeniden paketler ve sözdizimini hedef sisteminkine uyacak şekilde değiştirir. Ağlar alt ağlara bölündüğünde bir alt ağı diğerine bağlamak için ağ geçitlerine ihtiyaç duyulur.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP Color Laserjet 2605 Ağ geçitleri