Ağdaki iletişim sorunlarını çözme

Ağdaki iletişim sorunlarını çözme


Yazıcının ağ ile iletişim kurduğundan emin olmak için aşağıdaki öğeleri kontrol edin. Bu bilgi, bir Ağ yapılandırma sayfası yazdırdığınızı varsayar (bkz. Ağ sayfası).

1. İş istasyonu veya dosya sunucusu ile yazıcı arasında fiziksel bağlantı sorunları var mı?

Ağ kablolarının, bağlantıların ve yönlendirici yapılandırmalarının doğru olduğundan emin olun. Ağ kablosu uzunluklarının ağ belirtimlerini karşıladığından emin olun.

2. Ağ kablolarınız doğru takılmış mı?

Yazıcının, doğru bağlantı noktası ve kablo kullanılarak ağa bağlandığından emin olun. Her bir kablo bağlantısının güvenli ve doğru yerde olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, hub veya alıcı-vericide farklı bir kablo veya bağlantı noktası deneyin. Kehribar faaliyet ışığı ve yazıcının arkasındaki bağlantı noktasının yanındaki yeşil bağlantı durumu ışığı yanıyor olmalıdır.

3. Bağlantı hızı ve dupleks ayarları doğru ayarlanmış mı?

Hewlett-Packard, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bkz. Bağlantı hızı ve dupleks ayarları.

4. Yazıcıya “ping” komutu gönderebiliyor musunuz?

Bilgisayarınızdan yazıcıya ping komutu göndermek için komut istemini kullanın. Örneğin:

ping 192.168.45.39

Ping’in gidiş geliş süresini görüntülediğinden emin olun.

Yazıcıya ping komutu gönderebiliyorsanız, bilgisayarda yazıcının IP adresi yapılandırmasının doğru olduğundan emin olun. Doğruysa silin ve ardından yazıcıyı yeniden ekleyin.

Ping komutu başarısız olursa ağ düğümlerinin takılı olduğundan ve aynı ağ için ağ ayarlarının, yazıcının ve bilgisayarın tümüyle yapılandırıldığından emin olun.

5. Ağa herhangi bir yazılım uygulaması eklendi mi?

Yazılımların uyumlu olduklarından ve doğru yazıcı sürücüleri ile doğru şekilde yüklendiklerinden emin olun.

6. Diğer kullanıcılar yazdırabiliyor mu?

Sorun çalıştığınız iş istasyonuna özgü olabilir. İş istasyonu ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve yeniden yönlendirmeyi (Novell NetWare) kontrol edin.

7. Diğer kullanıcılar yazdırabiliyorsa, aynı ağ işletim sistemini mi kullanıyorlar?

Uygun ağ işletim sistemi ayarı için sisteminizi kontrol edin.

8. Protokolünüz etkinleştirilmiş mi?

Ağ yapılandırma sayfasında protokolünüzün durumunu kontrol edin. Bkz. Ağ sayfası. Diğer protokollerin durumunu kontrol etmek için katıştırılmış Web sunucusunu veya HP ToolboxFX yazılımını da kullanabilirsiniz. Bkz. HP ToolboxFX veya Katıştırılmış Web sunucusunu kullanma.

9. Yazıcı, HP Web Jetadmin veya diğer yönetim uygulamalarında görünüyor mu?
Ağ yapılandırma sayfasında ağ ayarlarını kontrol edin.
Kontrol panelini kullanarak (kontrol paneli bulunan yazıcılar için) yazıcının ağ ayarlarını doğrulayın.
HP Color Laserjet 2605 Ağdaki iletişim sorunlarını çözme