Desteklenen ağ protokolleri

Desteklenen ağ protokolleri


HP Color LaserJet 2605 series, TCP/IP ağ protokolünü destekler. Bu, en yaygın olarak kullanılan ve kabul gören ağ protokolüdür. Pek çok ağ hizmeti bu protokolü kullanır. Aşağıdaki tabloda; HP Color LaserJet 2605 yazıcıda desteklenen ağ hizmetleri/protokolleri verilmektedir.

Aşağıdaki işletim sistemleri ağ yazdırmasını destekler:

Windows 98 SE
Windows Me
Windows 2000
Windows XP
Macintosh OS X v10.2 ve daha yeni sürümler Daha fazla bilgi için bkz. Macintosh için yazılım.


Yazdırma
Hizmet adı Açıklama
port9100 (Doğrudan Mod) Yazdırma hizmeti
Satır yazıcı arka plan programı (LPD) Yazdırma hizmeti


Ağ aygıtı bulma
Hizmet adı Açıklama
SLP (Hizmet Konumu Protokolü) Aygıt Bulma Protokolü, ağ aygıtlarını bulmak ve yapılandırmak için kullanılır. Öncelikle Microsoft tabanlı uygulamalar tarafından kullanılır.
mDNS (çoklu yayın Etki Alanı Adı Hizmeti – genellikle Rendezvous veya Bonjour denir) Aygıt Bulma Protokolü, ağ aygıtlarını bulmak ve yapılandırmak için kullanılır. Öncelikle Apple Macintosh tabanlı Uygulamalar tarafından kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. Macintosh için yazılım.


İleti sistemi ve yönetimi
Hizmet adı Açıklama
HTTP (Köprü Metin Aktarım Protokolü) Web tarayıcılarının katıştırılmış Web sunucusu ile iletişim kurmasını sağlar.
EWS (katıştırılmış Web sunucusu) Kullanıcının aygıtı bir web tarayıcısı yoluyla yönetmesini sağlar.
SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) Ağ uygulamaları tarafından aygıt yönetimi için kullanılır. SNMP v1 ve standart MIB-II (Yönetim Bilgi Tabanı) nesneleri desteklenir.


IP adresleme
Hizmet adı Açıklama
DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) Otomatik IP adresi ataması için. DHCP sunucusu aygıta IP adresi atar. Yazıcının bir DHCP sunucusundan IP adresi alması için, genellikle kullanıcının herhangi bir işlem yapması gerekmez.
BOOTP (Bootstrap Protokolü) Otomatik IP adresi atamak için. BOOTP sunucusu aygıta IP adresi atar. Yazıcının bir BOOTP sunucusundan IP adresi alabilmesi için, yöneticinin aygıta ait MAC donanım adresini ilgili sunucuda girmesi gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Macintosh için yazılım.
Auto IP Otomatik IP adresi atamak için. Bir DHCP veya BOOTP sunucusu yoksa, bu hizmet yazıcının benzersiz bir IP adresi oluşturmasını sağlar.
HP Color Laserjet 2605 Desteklenen ağ protokolleri