Kontrol paneli özellikleri

Kontrol paneli özellikleri


Yazıcının kontrol panelinde aşağıdaki ışıklar ve düğmeler bulunmaktadır:

HP Color Laserjet 2605 y control panel walkrnd Kontrol paneli özellikleri

1 Renkli yazıcı kartuşu göstergeleri
2 Dikkat ışığı (sarı)
3 Hazır ışığı (yeşil)
4 İş İptal HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job Kontrol paneli özellikleri düğmesi
5 İleti alanı
6 Sağ ok HP Color Laserjet 2605 y arrow right Kontrol paneli özellikleri düğmesi
7 Seç HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Kontrol paneli özellikleri düğmesi
8 Sol ok HP Color Laserjet 2605 y arrow left Kontrol paneli özellikleri düğmesi

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP Color Laserjet 2605 Kontrol paneli özellikleri