Sorun giderme denetim listesi

Sorun giderme denetim listesi


Yazıcıyla ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları izleyin.


Adım numarası Doğrulama adımı Olası sorunlar Çözümler
1 Güç açık mı?
Yazıcı topraklı bir elektrik prizine takıldığında, kontrol panelinde Hewlett-Packard yazısı görünür, Hazır ve Dikkat ışıkları yanıp söner. Sonra kontrol panelinde BŞL. AYR. DÖN… ve HAZIR ifadesi görünür; bu sırada yalnızca yeşil renkli ışık yanar.
Güç kaynağı, kablo, düğme veya sigortadaki bir hatadan dolayı güç gelmiyor.
1. Yazıcının prize takılı olduğundan emin olun.
2. Güç kablosunun bozuk olmadığından ve açma/kapama düğmesinin açık olduğundan emin olun.
3. Yazıcıyı doğrudan elektrik prizine veya farklı bir prize takarak güç kaynağını denetleyin.
4. Prizi kontrol edin veya çalışıp çalışmadığından emin olmak için başka bir aygıt bağlayın.
2 Yazıcının kontrol panelinde HAZIR ifadesi görüntüleniyor mu?
Kontrol paneli herhangi bir hata mesajı görüntülenmeden çalışıyor olmalıdır.
Kontrol panelinde bir hata görüntüleniyor. Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel mesajların listesi için bkz. Kontrol paneli mesajları.
Hata devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun. HP Müşteri Desteği bölümüne veya yazıcının kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
3 Bilgi sayfaları yazdırılıyor mu?
Bir Yapılandırma sayfası yazdırın.
Kontrol panelinde bir hata mesajı görüntüleniyor. Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel mesajların listesi için bkz. Kontrol paneli mesajları.
Ortam, yazıcının kağıt yolunda düzgün bir şekilde ilerlemiyor. Kağıt yolunu temizleyin.
Düşük baskı kalitesi. Bkz. Baskı kalitesi ile ilgili sorunlar.
Hata devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun. HP Müşteri Desteği bölümüne veya yazıcının kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
4 Yazıcı bilgisayardan yazdırıyor mu?
Ağ kablosunu veya USB kablosunu yazıcıya ve bilgisayara bağlayın. Bir sözcük işlemci uygulamasını kullanarak yazıcıya bir yazdırma işi gönderin.
Yazılım doğru yüklenmedi veya yazılım yükleme işlemi sırasında bir hata oluştu. Yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru bağlantı noktası ayarını kullandığınızdan emin olun.
Kablo doğru bağlanmadı. Kabloyu yeniden bağlayın.
Yanlış bir sürücü seçildi. Uygun sürücüyü seçin.
USB bağlantı noktasına başka aygıtlar bağlı. Diğer aygıtları çıkarın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Microsoft Windows’ta bir bağlantı noktası sürücüsüyle ilgili sorun var. Yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru bağlantı noktası ayarını kullandığınızdan emin olun.
Hata devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun. HP Müşteri Desteği bölümüne veya yazıcının kutusunda gelen destek broşürüne bakın.  
5 Yazıcı bellek kartını tanıyor ve bu karttan yazdırıyor mu?
Bellek kartını takın ve dizin sayfası yazdırın.
Yazıcı kartı tanımıyor. Kartı çıkarın ve bellek kartı yuvasına yeniden takın. Kartın yuvaya tam olarak takıldığından emin olun.
Bellek kartı türünün desteklenen bir tür olduğundan emin olun.
Bellek kartı yuvalarına yalnızca bir kart takılmış olduğundan emin olun.
Yazıcı bazı görüntüleri yazdırmıyor. Bellek kartındaki dosyaların doğru biçimde olduğundan emin olun. Yazıcı, yalnızca SRGB biçimindeki .JPEG dosyalarını tanır.
HP Color Laserjet 2605 Sorun giderme denetim listesi