Yazıcıyı ayarlama

Yazıcıyı ayarlama


Yazıcı çeşitli zamanlarda kendini otomatik olarak ayarlar. Kalibrasyon ayarlarını HP ToolboxFX’i kullanarak yapabilirsiniz.

Çevre koşullarının farklı olması veya baskı kartuşlarının eskimesi görüntü yoğunluğunda dalgalanmalara neden olabilir. Yazıcı bunu görüntü tutarlılığı denetimiyle düzeltir. Yazıcı en yüksek baskı kalitesini sağlamak için kendi kendini otomatik olarak çeşitli zamanlarda ayarlar. HP ToolboxFX’i kullanarak kalibrasyon yapılmasını da isteyebilirsiniz.

Yazıcı ayar yapmak için devam etmekte olan bir yazdırma işini yarıda bırakmaz. Ayar veya temizleme işleminden önce, iş tamamlanana kadar bekler. Yazıcı ayar yaparken, ayar için gereken süre boyunca yazdırmayı duraklatır.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:

HP Color Laserjet 2605 Yazıcıyı ayarlama