Yazıcı kartuşunu değiştirme

Yazıcı kartuşunu değiştirme


1. Ön kapağı açın.

HP Color Laserjet 2605 y open door Yazıcı kartuşunu değiştirme

DİKKAT

Ön kapağın iç tarafında bulunan aktarma kayışı (ETB) üzerine herhangi bir şey koymayın.

2. Kullanılmış yazıcı kartuşunu yazıcıdan çıkartın.

HP Color Laserjet 2605 y remove cartridge Yazıcı kartuşunu değiştirme

3. Yeni yazıcı kartuşunu paketinden çıkartın. Kullanılmış kartuşu geri dönüştürme merkezine vermek üzere paketin içine koyun.

HP Color Laserjet 2605 y open cartridge Yazıcı kartuşunu değiştirme

4. Yazıcı kartuşunu iki tarafındaki mavi renkli tutma yerlerinden sıkıca tutun ve kartuşu yanlamasına, yumuşak bir hareketle sallayarak tonerin yayılmasını sağlayın.
DİKKAT

Silindirin kapağına veya yüzeyine dokunmayın.

HP Color Laserjet 2605 y shake cartridge Yazıcı kartuşunu değiştirme

5. Yeni baskı kartuşundaki taşıma kilitlerini ve taşıma bandını çıkartın. Taşıma bandını ve kilitleri atarken çevreyi kirletmemek üzere yerel yönetmeliklere uyun.

HP Color Laserjet 2605 y pull cartridge strip Yazıcı kartuşunu değiştirme

6. Yazıcı kartuşunu yazıcının içindeki yivlerle aynı hizaya getirin ve tutma yerlerinden tutarak kartuşu yerine sıkıca oturtun.

HP Color Laserjet 2605 y insert cartridge Yazıcı kartuşunu değiştirme

7. Ön kapağı düzgün şekilde kapatın.

HP Color Laserjet 2605 y close door Yazıcı kartuşunu değiştirme

Kısa bir süre sonra kontrol panelinde HAZIR iletisi görünür.

Not

Bir kartuş yanlış yuvaya takılırsa veya yazıcı için yanlış türde ise, kontrol panelinde aşağıdaki iletilerden biri görüntülenir: YANLIŞ SARI, YANLIŞ MAGENTA, YANLIŞ CYAN, YANLIŞ SİYAH, veya YANLIŞ SARF MALZEMESİ.

8. Takma işlemi tamamlanmıştır. Kullanılmış yazıcı kartuşunu yeni kartuşunu geldiği kutuya koyun. Geri dönüşümle ilgili bilgiler için kutudaki yönergeleri okuyun.
9. HP ürünü olmayan bir yazıcı kartuşu kullanıyorsanız yazıcı kontrol panelinde daha başka bilgi olup olmadığına bakın.

Daha fazla yardım için şu adrese gidin: http://www.hp.com/support/clj2605.

Not

Siyah yazıcı kartuşu değiştirilirken, bir temizleme sayfası da otomatik olarak yazdırılır. Bu, yazdırılan belgelerin önünde veya arkasında lekeler olmasını önlemeye yardımcı olur. Daha kapsamlı bir temizleme için bkz. HP ToolboxFX kullanılarak kağıt yolunun temizlenmesi.

HP Color Laserjet 2605 Yazıcı kartuşunu değiştirme