Sarf malzemelerini saklama

Sarf malzemelerini saklama


Yazıcı kartuşlarını saklama konusunda bu yönergelere uyun:

Kullanmaya hazır olana kadar yazıcı kartuşunu paketinden çıkarmayın.
DİKKAT

Zarar görmemesi için yazıcı kartuşunu birkaç dakikadan fazla ışığa tutmayın.

Kullanma ve saklama ısısı hakkında bilgi için bkz. Ortama ilişkin özellikler.
Sarf malzemesini yatay konumda saklayın.
Sarf malzemesini ışıksız, kuru bir ortamda, sıcaktan ve manyetik alan yayan kaynaklardan uzakta saklayın.
HP Color Laserjet 2605 Sarf malzemelerini saklama