Sistem ayarı

Sistem ayarı


Çeşitli yazdırma ayarlarını yapılandırmak için HP ToolboxFX sistem ayarları seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bu seçeneklere yazıcının kontrol panelinden ulaşmanız mümkün değildir.

Not

Yaptığınız değişikliklerin geçerli olması için Uygula seçeneğini tıklatmalısınız.

HP Color Laserjet 2605 Sistem ayarı