Kağıt türleri

Kağıt türleri


Çeşitli ortam türlerine karşılık gelen yazdırma modlarını yapılandırmak için bu HP ToolboxFX Kağıt türleri seçeneklerini kullanın. Geri Yükleme Modları seçeneğini belirlediğinizde tüm modlar için fabrika ayarları geri yüklenir.

Not

Yaptığınız değişikliklerin geçerli olması için Uygula seçeneğini tıklatmalısınız.

HP Color Laserjet 2605 Kağıt türleri