Varumärkes- och copyrightinformation

Varumärkes- och copyrightinformation


Copyright och licensavtal

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

Artikelnummer Q7821-90925

Första utgåvan, 4/2006

Varumärken

Adobe Photoshop® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

CorelDRAW™ är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows®, MS-DOS® och Windows NT® är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Netscape™ och Netscape Navigator™ är amerikanska varumärken som tillhör Netscape Communications Corporation.

TrueType™ är ett amerikanskt varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

ENERGY STAR® och ENERGY STAR-logotypen är registrerade märken i USA och tillhör United States Environmental Protection Agency. Information om rätt användning av de här beteckningarna förklaras i “Guidelines for Proper use of the ENERGY STAR® Name and International Logo.”

HP Color Laserjet 2605 energy star Varumärkes  och copyrightinformation

HP Color Laserjet 2605 Varumärkes- och copyrightinformation