Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU


Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter för återvinning hjälper du till med att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

HP Color Laserjet 2605 l weee icon Kassering av förbrukningsmaterial, för hem  och privatanvändare i EU

HP Color Laserjet 2605 Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU