HP LaserJet förbrukningsmaterial

HP LaserJet förbrukningsmaterial


Det är lätt att kostnadsfritt returnera och återvinna tomma HP LaserJet-kassetter med HP Planet Partners. HP erbjuder nya miljövänliga produkter och tjänster av hög kvalitet – från produktdesign och tillverkning till distribution, drift och återvinning. Vi försäkrar att de returnerade HP LaserJet-kassetterna återvinns korrekt, och att de bearbetas så att värdefullt plast- och metallmaterial återanvänds i nya produkter, vilket gör att miljoner ton avfall återanvänds i stället för att hamna på soptippen. Eftersom den här kassetten återvinns och används i nytt material returneras den inte till dig. Den tomma HP LaserJet-kassetten återvinns på ett korrekt sätt när du deltar i HP Planet Partners-programmet. Tack för att du är med och ansvarar för miljön.

I många länder/regioner kan den här produktens förbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetter) återlämnas till HP via HP:s program för återvinning av förbrukningsmaterial. Programmet är enkelt att använda, är kostnadsfritt och finns i över 35 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.

Information om HP:s miljöprogram för förbrukningsmaterial

HP har sedan 1992 erbjudit ett kostnadsfritt program för inlämning och återanvändning av HP LaserJet-material. 2004 fanns HP Planet Partners för LaserJet-tillbehör på 85 % av världsmarknaden där HP LaserJet säljs. Frankerade och föradresserade etiketter finns i instruktionshandboken i de flesta förpackningar till HP LaserJet-tonerkassetter. Etiketter och lådor finns också tillgängliga genom webbplatsen: http://www.hp.com/recycle.

Använd etiketten bara när du returnerar tomma originalkassetter till HP LaserJet. Använd den inte för andra kassetter som är påfyllda eller renoverade eller för garantireturer. Förbrukningsmaterial eller andra objekt som oavsiktligt skickas till HP Planet Partners-program returneras inte.

Mer än 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter återvanns globalt under 2004 genom återvinningsprogrammet HP Planet Partners. Det här innebär att 12 000 ton med material från skrivarkassetter har kunnat återanvändas i stället för att hamna på soptippen. I hela världen återvann HP under 2004 i snitt 59  % av tonerkassetternas vikt, huvudsakligen delarna av plast och metall. Plast och metall används för att göra nya produkter såsom HP-produkter, platsbrickor och spoolers. Det återstående materialet kasseras på ett miljövänligt sätt.

Returer i USA

För att returerna ska bli så miljövänliga som möjligt uppmuntrar HP användarna att skicka flera kassetter eller andra förbrukningsmaterial samtidigt. Lägg helt enkelt två eller flera kassetter tillsammans i ett paket och använd den portofria, föradresserade UPS-etiketten som medföljer förpackningen. I USA får du mer information om du ringer 1-800-340-2445 eller besöker webbplatsen för HP:s miljöprogram för förbrukningsmaterial på: http://www.hp.com/go/recycle.

Återvinning utanför USA

Kunder utanför USA besöker webbplatsen http://www.hp.com/go/recycle för mer information om tillgängligheten för HP:s miljöprogram för förbrukningsmaterial.

Papper

Återvunnet papper kan användas i den här produkten om det motsvarar riktlinjerna i HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Gå till http://www.hp.com/support/ljpaperguide om du vill hämta den här guiden i PDF-format. Produkten lämpar sig för användning av returpapper enligt EN12281:2002.

Materialrestriktioner

Den här produkten innehåller inte kvicksilver.

Den här produkten innehåller inte batterier.

Information om återvinning kan du få genom att besöka http://www.hp.com/go/recycle eller kontakta dina lokala myndigheter alternativt Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org.

HP Color Laserjet 2605 HP LaserJet förbrukningsmaterial