Datablad för materialsäkerhet

Datablad för materialsäkerhet


Datablad för materialsäkerhet gällande material som innehåller kemiska substanser, såsom tonerpulver, kan du få genom att kontakta HP genom webbplatsen http://www.hp.com/go/msds eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Utökad garanti

HP SupportPack täcker HP-produktens maskinvara och alla inre komponenter som levererats av HP. Underhåll av maskinvaran utförs under en treårsperiod från inköpsdatumet för HP-produkten. Du måste ha köpt HP SupportPack inom 90 dagar efter det att du köpt HP-produkten. Du får mer information genom att kontakta HP:s kundtjänstavdelning för service och support. Mer information finns i HP Kundtjänst.

Tillgång till reservdelar och förbrukningsmaterial

Reservdelar och förbrukningsmaterial för den här produkten finns tillgängliga i minst fem år efter det att de har slutat tillverkas.

Mer information

Så här får du information om de här miljöämnena:

Miljöprofil för den här produkten och många relaterade produkter från HP
HP:s miljöengagemang
HP:s miljöhanteringssystem
HP:s program för återvinning av förbrukade produkter
MSDS

Mer information finns på: http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP Color Laserjet 2605 Datablad för materialsäkerhet