Överensstämmelseintyg

Överensstämmelseintyg


Konformitetsdeklaration
i enlighet med ISO/IEC, handbok 22 och EN 45014
Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
förklarar att produkten
Produktnamn: HP Color LaserJet 2605-serien
Kontrollmodellnummer3): BOISB-0409-02
Inklusive: Q6459A – Extra inmatningsfack för 250 ark
Produktalternativ: Alla
Tonerkassetter: Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A
efterlever följande produktspecifikationer:
Säkerhet: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/
EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product)
GB4943-2001
EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 + A1 + A2 —1 Class B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Tilläggsinformation:
Härmed intygas att produkterna uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 89/336/EEG och lågvoltsdirektivet 73/23/EEG samt är märkta med etiketten CE.
1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.
2) Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen avgörs av följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.
3) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för att uppfylla bestämmelserna. Det här numret bör inte blandas ihop med produktnamnet eller produktnumret.
Boise, Idaho 83714-1021, USA
22 december 2005
Endast för frågor i samband med regler och förordningar:
I Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.
Kontakt i Europa: Närmaste försäljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, , Tyskland, (FAX: +49-7031-14-3143)
Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, (Telefon: 208-396-6000)
HP Color Laserjet 2605 Överensstämmelseintyg