Skrivarens tekniska specifikationer

Skrivarens tekniska specifikationerFysiska specifikationer
Produkt Höjd Djup Bredd Vikt
HP Color LaserJet 2605 med reservdelar 370 mm 412 mm 407 mm 18,55 kg
HP Color LaserJet 2605dn med reservdelar 395 mm 412 mm 407 mm 19,87 kg
HP Color LaserJet 2605dtn med reservdelar och fack 3 492 mm 412 mm 407 mm 23,63 kg
Specifikationer för förbrukningsmaterial
Tonerkassettens livslängd (baserat på cirka 5 % täckning)
Svart: 2 500 sidor
Gul, cyan och magenta: 2 000 sidor var


Elektriska specifikationer
Del 110-voltsmodeller 220-voltsmodeller
Strömkrav1 115-127 V (+/-10 %)
50/60 Hz (+/- 2 Hz)
220-240 V (+/-10 %)
50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Märkström 3,6 A 2,5 A
Strömförbrukning (medel, i Watt)    
Under utskrift (färg)2 234 W (genomsnitt) 234 W (genomsnitt)
Under utskrift (svartvitt)2 251 W (genomsnitt) 251 W (genomsnitt)
Vid standby 15 W (genomsnitt) 15 W (genomsnitt)
Avstängd 0 W (genomsnitt) 0 W (genomsnitt)
Värmeavgivning3
Redo
55 BTU/15 W 55 BTU/18 W

1 Värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/clj2605.

2 Angivna värden är högsta värden som uppmätts för färgutskrifter och svartvita utskrifter med alla standardspänningar.

3 Maximal värmeavledning för alla modeller i startläge = 55 BTU/18 W

VARNING!

Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Det kan skada skrivaren och göra garantin ogiltig.


Miljöspecifikationer
Rekommenderad1 Vid drift1 Förvaring1
(skrivare och tonerkassetter)
Temperatur
20° till 27°C 15° till 32,5°C -20° till 40°C
Relativ luftfuktighet 20 % till 70 % 10 % till 80 % 95 % eller lägre

1 Värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/clj2605.

Buller1
Ljudstyrka Enligt ISO 92961
Utskrift (122sidor/min)
Redo
LWAd = 6,0 Bels (A) [60 dB (A)]
Ohörbar
Ljudstyrka – bredvid enheten Enligt ISO 92961
Utskrift (122sidor/min)
Redo
LpAm = 47 dB(A)
Ohörbar

1 Värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/clj2605.

2 HP Color LaserJet 2605-seriens utskriftshastighet är 10 sidor per minut i färg och 12 sidor per minut i svartvitt.

HP Color Laserjet 2605 Skrivarens tekniska specifikationer