HP Kundtjänst

HP Kundtjänst


Online-tjänster

för 24 timmars tillgång till information med hjälp av modem eller Internetanslutning

World Wide Web: Uppdaterad skrivarprogramvara från HP, produkt- och supportinformation och skrivardrivrutiner på flera språk kan fås från http://www.hp.com/support/clj2605. (Webbplatsen är på engelska.)

Felsökningshjälp online

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) är en uppsättning webbaserade felsökningsverktyg för skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. Med ISPE identifierar, diagnostiserar och löser du dator- och utskriftsproblem. ISPE-verktygen finns på http://instantsupport.hp.com.

Telefonsupport

Hewlett-Packard erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. När du ringer kopplas du till en grupp som sitter redo att hjälpa dig. Telefonnumret som gäller för ditt land/din region finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten och på http://www.hp.com där du klickar på Kontakta HP. Se till att du har följande information redo när du ringer till HP: produktnamn och serienummer, inköpsdatum samt beskrivning av problemet.

Du kan också få support på Internet på http://www.hp.com. Klicka på support & drivers.

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information

Fortsätt med http://www.hp.com/go/clj2605_software. (Webbplatsen är på engelska, men skrivardrivrutinerna kan hämtas på flera språk.)

Numret till telefonsupporten finns i produktbladet som låg i skrivarkartongen.

HP direktbeställning av tillbehör eller förbrukningsmaterial

Beställ förbrukningsmaterial från följande webbplatser:

Nordamerika: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na

Latinamerika: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-la

Europa & Mellanöstern: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-emea

Länder/regioner i Asien och Stillahavsregionen: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-ap

Beställ tillbehör på http://www.hp.com och klicka på Förbrukningsmaterial & tillbehör. Mer information finns i Information om tillbehör och beställning.

Om du vill beställa förbrukningsmaterial eller tillbehör per telefon ringer du följande telefonnummer:

USA: 1-800-538-8787

Kanada: 1-800-387-3154

Om du vill söka efter telefonnummer i andra länder/regioner läser du i produktbladet som låg i skrivarkartongen.

HP serviceinformation

Om du vill hitta en auktoriserad HP-återförsäljare i USA eller Kanada ringer du 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Kanada). Du kan också besöka http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Om du behöver service för HP-produkten kan du ringa HP-kundsupportnumret för ditt land/din region. Det finns på produktbladet som låg i skrivarkartongen.

HP serviceavtal

Ring: 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] eller 1-800-268-1221 (Kanada).

Service efter utgången garantiperiod: 1-800-633-3600.

Utökad service: Ring 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) eller 1-800-268-1221 (Kanada). Du kan också besöka webbplatsen HP Supportpack and Carepaq™ Services på http://www.hpexpress-services.com/10467a.

HP ToolboxFX

Du kan använda HP ToolboxFX för att kontrollera skrivarens status och inställningar och visa felsökningsinformation och online-dokumentation. Du kan använda HP ToolboxFX när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP ToolboxFX. Mer information finns i Hantera skrivaren.

HP Color Laserjet 2605 HP Kundtjänst