Så här packar du om skrivaren

Så här packar du om skrivaren


VIKTIGT

Det är mycket viktigt att ta bort tonerkassetterna innan du transporterar skrivaren. Tonerkassetter som ligger kvar i skrivaren under transporten kommer att läcka och tonerpulver kommer att täcka skrivarverket och andra delar.

Förhindra skador på tonerkassetten genom att inte röra vid valsen på den, samt genom att förvara den i originalförpackningen eller på sådant sätt att den inte utsätts för ljus.

1. Flytta alla fyra tonerkassetter.
2. Om du redan har satt i extrafack 3, tar du bort det.
3. Ta bort och behåll nätkabeln och gränssnittskabeln.
4. Ta bort och behåll den valfria externa HP Jetdirect-skrivarservern, om du har en sådan.
5. Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 50-100 ark papper eller annat material som utskriften blir felaktig på.
6. Använd den ursprungliga förpackningen och förpackningsmaterialet om så är möjligt. Om du redan har gjort dig av med ursprungsmaterialet, bör du konsultera transportbolaget som du använder för att få information om lämpligt sätt att packa om skrivaren. HP rekommenderar att du försäkra utrustningen för transporten.
7. Skicka med en ifylld kopia av Blankett för serviceinformation.
8. I USA kan du ringa HP Customer Care om du vill ha nytt förpackningsmaterial. Om du bor i ett annat land/region bör du använda originalförpackningen om det är möjligt. Hewlett-Packard rekommenderar dig att försäkra utrustningen för transporten.
HP Color Laserjet 2605 Så här packar du om skrivaren