Blankett för serviceinformation

Blankett för serviceinformation


VEM RETURNERAR UTRUSTNINGEN? Datum:
Kontaktperson: Telefon:
Alternativ kontaktperson: Telefon:
Returnera utrustningen till följande adress:
 
 
Speciella anvisningar för transport:
VAD SKICKAR DU?
Modellnamn: Modellnummer: Serienummer:
Bifoga relevanta utskrifter. Skicka INTE med tillbehör (handböcker, rengöringsutrustning o.s.v.) som inte behövs för reparationen.
HAR DU TAGIT BORT TONERKASSETTERNA?
Du måste ta bort dem innan du skickar skrivaren, såvida inte ett mekaniskt problem hindrar dig från att ta bort dem.
[  ] Ja. [  ] Nej, jag kan inte ta bort dem.
VAD SKA ÅTGÄRDAS? (Bifoga en separat sida vid behov.)
1. Beskriv felet. (Vari består felet? Vad gjorde du när felet uppstod? Vilken programvara använde du? Går det att återskapa felet?)
 
2. Om felet är återkommande, hur lång tid går mellan felen?
3. Om enheten är ansluten till något av följande uppger du tillverkare och modellnummer.
Persondator: Modem: Nätverk:
4. Ytterligare kommentarer:
 
HUR KOMMER DU ATT BETALA FÖR REPARATIONEN?
[  ] Garantin gäller Inköps-/mottagningsdatum:
(Bifoga inköps- eller mottagningskvitto med originaldatum då enheten togs emot.)
[  ] Nummer på underhållskontrakt:
[  ] Nummer på inköpsorder:
Förutom för kontrakts- och garantiärenden måste ett inköpsordernummer och/eller en attestering medfölja en servicebegäran. Om standardreparationspriser inte gäller krävs en minsta inköpsorder. Standardreparationspriser kan erhållas genom att kontakta ett HP-auktoriserat reparationscenter.
Attesteras: Telefon:
Faktureringsadress:
 
 
Speciella anvisningar för fakturering:
HP Color Laserjet 2605 Blankett för serviceinformation