Begränsad garanti för tonerkassett

Begränsad garanti för tonerkassett


HP garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel.

Garantin gäller inte för (a) produkter som har fyllts på, renoverats, gjorts om eller utsatts för någon form av manipulation, (b) problem som uppstår som ett resultat av felaktig användning eller lagring eller användning utanför de miljögränsvärden som gäller för produkten eller (c) normal förslitning.

Om produkten behöver service enligt garantin ska du ta med dig produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet och prov på utskrifter) eller ta kontakt med HP:s kundsupport. HP kommer då att antingen byta ut den felaktiga produkten eller betala tillbaka inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLER OCH HP AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER FÖRUTOM DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

HP Color Laserjet 2605 Begränsad garanti för tonerkassett