Skriva ut på båda sidorna av papperet

Skriva ut på båda sidorna av papperet


Om du vill skriva ut på båda sidorna av ett papper måste du gå till skrivaren och fylla på papper manuellt när den första sidan har skrivits ut.

VIKTIGT

Skriv inte ut på båda sidor av etiketter eller OH-film. Detta kan skada skrivaren och ge upphov till papperstrassel.

Så här skriver du på båda sidor (manuellt)
1. Sätt i tillräckligt mycket papper för utskriften i fack 2 eller i extrafack 3.

HP Color Laserjet 2605 y duplexing1 Skriva ut på båda sidorna av papperet

OBS!

I Windows måste Dubbelsidig utskrift (manuell) vara aktiverat för att de här instruktionerna ska kunna följas. För att aktivera dubbelsidig utskrift väljer du Egenskaper och klickar på fliken Konfigurera i skrivardrivrutinen. Under Pappershantering väljer du Manuell dubbelsidig utskrift och klickar sedan på OK för att spara.

2. Använd följande procedur för att konfigurera skrivaren för Dubbelsidig utskrift (manuell).

I skrivardrivrutinen väljer du fliken Efterbehandling, väljer alternativet Dubbelsidig utskrift (manuell) och skickar sedan jobbet till skrivaren.

HP Color Laserjet 2605 y duplexing2 Skriva ut på båda sidorna av papperet

3. När utskriftsjobbet är klart tar du bort alla tomma papper efter uppmaning från kontrollpanelen. Ta sedan bunten med utskrivna papper från utmatningsfacket och sätt i den igen utan att rotera eller vända den, i det fack som användes för första delen av utskriften.

HP Color Laserjet 2605 y duplexin3 Skriva ut på båda sidorna av papperet

4. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Skriva ut på båda sidorna av papperet (Välj) för att fortsätta utskriften på den andra sidan.
Så här skriver du på båda sidor (automatiskt)

Gör följande för att göra dubbelsidig utskrift (automatisk). Om du vill se vilka material som stöds för dubbelsidig utskrift går du till Specifikationer för utskriftsmaterial.

1. Kontrollera att skrivardrivrutinen har konfigurerats för dubbelsidig utskrift. Instruktioner finns i onlinehjälpen för skrivardrivrutinen.
2. Välj utskriftsalternativ för dubbelsidig utskrift i programvaran för skrivardrivrutinen, inklusive sid- och bindningsorientering.
OBS!

När du använder dubbelsidig utskrift lägger du in förtryckta formulär och brevpapper i fack 1 med framsidan uppåt och med nederkanten först in i skrivaren. Lägg i förtryckta formulär och brevpapper i fack 2 och extrafack 3 med framsidan nedåt och med överkanten mot fackets bakkant.

OBS!

Du fyller inte på förtryckta formulär och brevpapper på samma sätt som du fyller på för enkelsidig utskrift.

HP Color Laserjet 2605 Skriva ut på båda sidorna av papperet