UDP (User Datagram Protocol)

UDP (User Datagram Protocol)


UDP tillhandahåller tjänster liknande TCP. UDP bekräftar dock inte att data mottagits och stöder krav- och svarstransaktioner utan någon extra pålitlighet eller garanterad leverans. UDP används när bekräftelse och pålitlighet inte krävs, till exempel vid “discovery broadcast”.

HP Color Laserjet 2605 UDP (User Datagram Protocol)