Standardkonfiguration för IP-adress (AutoIP)

Standardkonfiguration för IP-adress (AutoIP)


Ingen standard-IP-adress tilldelas via AutoIP-protokollet om de serverbaserade metoderna misslyckas. Om ingen IP-adress tilldelas via DHCP eller BOOTP, använder skrivaren adresser som är lokala för länken. Den här tekniken kallas ibland AutoIP. IP-adressen som tilldelas är i intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255 (kallas ofta 169.254/16) och bör vara giltig. Den kan dock ändras ytterligare för nätverket med stödda TCP/IP-konfigurationsverktyg om det är nödvändigt. Med den här metoden används inte delnät. Delnätmasken är 255.255.0.0 och kan inte ändras. Adresserna är lokala i länken och åtkomst till eller från Internet är inte möjlig. Adressen till standard-gatewayen är samma som den adressen som är lokal för länken. Om det finns dubbla adresser, tilldelas adressen om det är nödvändigt om, med standardmetoder för tilldelning. På nätverkskonfigurationssidan för skrivaren kan du se vilken IP-adress som är konfigurerad för skrivaren. Eftersom det kan ta lite tid för de serverbaserade protokollen att uppnå tidsgränsen, kan AutoIP-processen påskyndas genom att BOOTP och DHCP-tjänsterna inaktiveras på skrivaren. Det här kan göras via en webbläsare.

HP Color Laserjet 2605 Standardkonfiguration för IP-adress (AutoIP)