TCP/IP-konfiguration

TCP/IP-konfiguration


Skrivaren måste vara konfigurerad med giltiga TCP/IP-parametrar, såsom en IP-adress som är giltig för nätverket, för att fungera korrekt i ett TCP/IP-nätverk.

VIKTIGT

Om du ändrar de här inställningarna kan det påverka skrivarens funktioner. HP Web JetAdmin kanske avbryts när vissa inställningar ändras.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 TCP/IP-konfiguration