TCP (Transmission Control Protocol)

TCP (Transmission Control Protocol)


TCP bryter ner data i paket och kombinerar om paketen på mottagarsidan genom att tillhandahålla en anslutningsorienterad, pålitlig och garanterad leveranstjänst till en annan nod i nätverket. När datapaketen kommer fram till rätt ställe räknas en kontrollsumma för varje paket ut i TCP för att se att data inte är korrupta. Om data har blivit korrupta under överföringen ignoreras paketet av TCP och det måste skickas om.

HP Color Laserjet 2605 TCP (Transmission Control Protocol)