BOOTP

BOOTP


BOOTP är ett bootstrap-protokoll som används för att hämta konfigurationsparametrar och värdinformation från en nätverksserver. BOOTP använder UDP för transport. För att enheter ska kunna starta och hämta konfigurationsinformation till RAM måste de kommunicera genom bootstrap-protokollet BOOTP som klient med servern.

För att enheten ska kunna konfigureras sänder klienten ett paket med startbegäran som åtminstone innehåller enhetens maskinvaruadress (skrivarens maskinvaruadress). Servern svarar med ett startsvarspaket som innehåller den information enheten behöver för att konfigurera.

HP Color Laserjet 2605 BOOTP