Konfigurera IP-parametrar

Konfigurera IP-parametrar


TCP/IP-konfigurationsparametrar (t.ex. IP-adress, nätmask, standard-gateway) kan konfigureras på flera sätt i skrivaren. Värdena kan konfigureras manuellt (till exempel via Telnet, den inbäddade webbservern, arp- och ping-kommandon och HP-programvara). De kan också hämtas automatiskt med DHCP eller BOOTP varje gång skrivaren slås på.

När en ny skrivare som inte kan hämta en giltig IP-adress från nätverket slås på, tilldelas den automatiskt en standard-IP-adress. Standard-IP-adressen beror på vilken typ av nätverk skrivaren är ansluten till. På ett litet privat nätverk används en teknik som kallas länklokaladressering när en unik IP-adress inom intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255 tilldelas. Adressen ska vara giltig. På ett stort företagsnätverk tilldelas den temporära adressen 192.0.0.192 tills den konfigureras för nätverket. IP-adressen som konfigurerats på skrivaren kan fås vid kontroll av konfigurationssidan för skrivaren.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 Konfigurera IP-parametrar