IP address: nätverksdel

IP address: nätverksdel


Nätverksadresser hanteras av en organisation i Norfolk, Virginia som heter InterNIC. InterNIC har kontrakterats av National Science Foundation för att hantera Internet-adresser och -domäner. Nätverksadresser distribueras till organisationer som i sin tur är ansvariga för att se till att alla anslutna enheter eller värdar är korrekt numrerade. Mer information om IP-adressers nätverksdel finns i Standardkonfiguration för IP-adress (AutoIP) och Delnät längre fram i det här avsnittet.

HP Color Laserjet 2605 IP address: nätverksdel