Standard-gateway

Standard-gateway


Standard-gateway är den gateway eller router som (om inte annat anges) används för att flytta paket mellan nätverk. Den anges av en IP-adress.

Om det finns flera gateways eller routrar är standard-gatewayen vanligtvis adressen till den första eller närmsta gatewayen eller routern. Om det inte finns några gateways eller routrar är standard-gatewayen vanligtvis IP-adressen till nätverksnoden (till exempel skrivaren).

HP Color Laserjet 2605 Standard-gateway