Konfigurera skrivaren för anslutning med nätverksport (direktläge eller peer-to-peer-utskrift)

Konfigurera skrivaren för anslutning med nätverksport (direktläge eller peer-to-peer-utskrift)


I den här konfigurationen är skrivaren direkt ansluten till nätverket och alla datorer i nätverket kan skriva ut direkt på skrivaren.

OBS!

Det här är det nätverksalternativ som rekommenderas.

1. Anslut skrivaren direkt till ett nätverk genom att koppla en nätverkskabel till nätverksporten på skrivaren.
2. Skriv ut en konfigurationssida med hjälp av skrivarens kontrollpanel.
3. Sätt in cd-skivan för skrivaren i datorn. Om du redan har ställt in skrivaren startar du installationsprogrammet genom att klicka på Installera programvara. Om installationsprogrammet inte startas automatiskt dubbelklickar du på filen hpzsetup.exe på cd:n.
4. Klicka på Installera HP Color LaserJet programvara.
5. Klicka på Nästa på skärmen Välkommen.
6. Klicka på Ja på skärmen Uppdateringar och sök efter uppdateringar på webben.
7. För Windows 2000/XP/Server 2003 väljer du önskat installationsalternativ på skärmen Installationsalternativ. Hewlett-Packard rekommenderar att du gör en vanlig installation.
8. Läs licensavtalet på skärmen Licens, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan på Nästa.
9. Om du använder Windows 2000/XP väljer du, på skärmen HP Extended Capabilities, om du vill ha den här funktionen och klickar sedan på Nästa.
10. Välj målmapp på skärmen Mapp och klicka sedan på Nästa.
11. Starta installationen genom att klicka på Nästa på skärmen Starta installationen.
OBS!

Om du vill ändra inställningarna klickar du på Bakåt i stället för Nästa. Då visas den föregående skärmen där du kan ändra inställningarna.

12. Markera Via nätverket på skärmen Anslutningstyp och klicka på Nästa.
13. Identifiera skrivaren genom att söka eller genom att ange en maskinvaru- eller IP-adress, som finns på den utskrivna konfigurationssidan, på skärmen Identifiera skrivare. Klicka på Nästa.
14. Slutför installationen.
HP Color Laserjet 2605 Konfigurera skrivaren för anslutning med nätverksport (direktläge eller peer-to-peer-utskrift)