Konfigurera en statisk IP-adress för skrivaren

Konfigurera en statisk IP-adress för skrivaren


Använd följande steg när du skriver ut en statisk IP-adress manuellt från kontrollpanelen.

1. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Högerpil) för att välja Nätverkskonfig.-menyn.
2. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Välj).
3. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Högerpil) för att välja TCP/IP-menyn.
4. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Välj).
5. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Högerpil) för att välja Manuell.
6. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Välj).
7. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Högerpil) för att ange de första tre siffrorna i IP-adressen.
8. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Välj) för att spara siffrorna och flytta till nästa grupp med tre siffror i IP-adressen.
9. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Högerpil) för att ange de tre nästföljande siffrorna i IP-adressen.
10. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Välj) för att spara siffrorna och flytta till nästa grupp med tre siffror i IP-adressen.
11. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Högerpil) för att ange de tre nästföljande siffrorna i IP-adressen.
12. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Välj) för att spara siffrorna och flytta till nästa grupp med tre siffror i IP-adressen.
13. Tryck på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Högerpil) för att ange de tre nästföljande siffrorna i IP-adressen.
14. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Välj).
15. På kontrollpanelen visas Ja. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Välj) för att spara konfigurationen. Om du vill ta bort IP-adressen och skriva in en annan IP-adress, trycker du på HP Color Laserjet 2605 y arrow left Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Högerpil), vilket ändrar skärmen till Nej.
16. När du har valt IP-adressen, får du ett meddelande om att ange delnätmasken och standard-gatewayen med steg 7-14 nedan.
17. Om du någon gång under konfigurationen trycker på HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job Konfigurera en statisk IP adress för skrivaren (Avbryt utskrift), stängs menyn och adresserna sparas inte.
HP Color Laserjet 2605 Konfigurera en statisk IP-adress för skrivaren