IP-konfiguration

IP-konfiguration


IP-adressen kan konfigureras manuellt eller automatiskt.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet 2605 IP-konfiguration