Inställningar för länkhastighet och duplex

Inställningar för länkhastighet och duplex


OBS!

Felaktiga ändringar av inställningarna för länkhastighet och duplex kan förhindra skrivarens kommunikation med andra nätverksenheter. I de flesta fall bör skrivaren sättas i automatiskt läge. Observera att ändringarna återställer hela skrivaren till standardinställningarna. Ändringar ska endast genomföras när skrivaren är i viloläge.

1. På kontrollpanelen trycker du på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Inställningar för länkhastighet och duplex (Välj).
2. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Inställningar för länkhastighet och duplex (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Inställningar för länkhastighet och duplex (Högerpil) för att välja Nätverkskonfig. och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Inställningar för länkhastighet och duplex (Välj).
3. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Inställningar för länkhastighet och duplex (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Inställningar för länkhastighet och duplex (Högerpil) för att välja Länkhastighet och tryck sedan på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Inställningar för länkhastighet och duplex (Välj).
4. Använd HP Color Laserjet 2605 y arrow left Inställningar för länkhastighet och duplex (Vänsterpil) eller HP Color Laserjet 2605 y arrow right Inställningar för länkhastighet och duplex (Högerpil) för att välja någon av följande inställningar.
10T Full
10T Halv
100T Full
100T Halv
OBS!

Inställningen måste motsvara nätverksenheten som du ansluter till (nav, brytare, gateway, router och dator).

5. Tryck på HP Color Laserjet 2605 tcn cp go Inställningar för länkhastighet och duplex (Välj). Hela skrivaren återställs till standardinställningarna.
HP Color Laserjet 2605 Inställningar för länkhastighet och duplex