Nätverksprotokoll som stöds

Nätverksprotokoll som stöds


HP Color LaserJet 2605 har stöd för nätverksprotokollet TCP/IP. Det är det vanligaste och mest accepterade nätverksprotokollet. Det används för många nätverkstjänster. I tabellen nedan finns en lista över de nätverkstjänster/protokoll som stöds av HP Color LaserJet 2605.

Följande operativsystem stöder nätverksutskrift:

Windows 98 SE
Windows Me
Windows 2000
Windows XP
Macintosh OS X v10.2 och senare. Mer information finns i Programvara för Macintosh.


Utskrift
Namn på tjänst Beskrivning
port9100 (direktläge) Utskriftstjänst
LPD (Line printer daemon) Utskriftstjänst


Söka nätverksenheter
Namn på tjänst Beskrivning
SLP (Service Location Protocol) Device Discovery Protocol (Protokoll för att söka nätverksenheter) används för att hitta och konfigurera nätverksenheter. Används huvudsakligen av Microsoft-baserade program.
mDNS (multicast Domain Name Service) – kallas vanligen Rendezvous eller Bonjour Device Discovery Protocol (Protokoll för att söka nätverksenheter) används för att hitta och konfigurera nätverksenheter. Används huvudsakligen av Apple Macintosh-baserade program. Mer information finns i Programvara för Macintosh.


Meddelanden och hantering
Namn på tjänst Beskrivning
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Gör så att webbläsare kan kommunicera med inbäddad webbserver.
EWS (inbäddad webbserver) Gör så att användare kan hantera enheten med en webbläsare.
SNMP (Simple Network Management Protocol) Används av nätverksprogram för hantering av enheter. SNMP v1- och standard MIB-II-objekt (Management Information Base) hanteras.


IP-adress, skapa
Namn på tjänst Beskrivning
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) För automatiskt tilldelning av IP-adresser. DHCP-server ger enheten IP-adress. Kräver normalt ingen åtgärd av användaren för att skrivaren ska få en IP-adress från en DHCP-server.
BOOTP (Bootstrap Protocol) För automatisk IP-adresstilldelning. BOOTP-servern ger enheten en IP-adress. Kräver att en administratör anger enhetens MAC-adress på BOOTP-servern för att skrivaren ska få en IP-adress från den servern. Mer information finns i Programvara för Macintosh.
Auto IP För automatisk IP-adresstilldelning. Om det varken finns en DHCP-server eller en BOOTP-server, kan du skapa en unik IP-adress med den här tjänsten.
HP Color Laserjet 2605 Nätverksprotokoll som stöds