Kontrollera att skrivaren är påslagen och inkopplad

Kontrollera att skrivaren är påslagen och inkopplad


Kontrollera följande för att ta reda på om skrivaren är klar för utskrift.

1. Är skrivaren ansluten till elnätet och påslagen?

Kontrollera att skrivaren är ansluten till elnätet och påslagen. Om problemet kvarstår kan det vara fel på nätsladden, strömkällan eller skrivaren.

2. Lyser skrivarens Redo-lampa?

Om lampan blinkar kan du behöva vänta tills den aktuella utskriften är klar.

3. Är teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel tomt?
Kontrollera att skrivaren är påslagen.
Kontrollera att skrivaren är korrekt installerad.
4. Visas ett annat meddelande än Redo i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel?
Skrivardokumentationen innehåller en lista över alla meddelanden på kontrollpanelen samt anvisningar för hur du åtgärdar problemen.
HP Color Laserjet 2605 Kontrollera att skrivaren är påslagen och inkopplad